TRANSFIT WETENSCHAPSAGENDA

AANTOONBARE EFFECTEN SPORT EN BEWEGEN NA TRANSPANTATIE?

WAAROM?

 

Er is veel wetenschappelijk onderzoek gedaan naar het transplanteren van organen en stamcellen en naar het herstellen na de transplantatie.

Sporten en of voldoende beweging lijkt een belangrijke bijdrage te kunnen leveren.

Minder duidelijk is wat de beste manier van sporten of bewegen is, hoe de biologische en medische bijdrage precies verloopt en wat de waarde in levenskwaliteit en levensduur is.

De tekst hiernaast omvat onze onderzoeksvragen.

De TransFit Wetenschapsagenda zoekt antwoorden op die vragen, zowel via nationaal als internationaal onderzoek en publicaties.

De zeven hoofdvragen van de TransFit Wetenschap Agenda

1. Hoeveel extra levensjaren?

Er zijn aanwijzingen dat voldoende bewegen en sporten tot vijf jaar extra levensduur kan opleveren. Wij zouden graag weten of dit klopt, waarvan dat afhankelijk is en of en hoeveel dat per getransplanteerde varieert.
Het is de belangrijkste (persoonlijke) vraag die wij hebben.

Waarom vraag 1:

Een donororgaan geeft  kans op extra leven. Wij willen zo lang mogelijk van dat nieuwe leven gebruik maken en genieten van de verkregen vrijheid.

Status vraag 1:

Vermoeden –

Aanwijzingen

 

2. Verlaagt sporten de zorgkosten?

Als sporten meer levenskwaliteit oplevert, dan kan dat ook effect hebben op de kosten van medische zorg voor een getransplanteerde.

Wij vermoeden dat iemand die fit is minder snel ziek wordt en daardoor minder ziekenhuisopnames nodig heeft.
Bonus: Bovendien zal een fitte getransplanteerde meer kunnen bijdragen aan de economie.

Waarom vraag 2:

Als je door sporten fitter wordt na een transplantatie en zo minder kosten maakt en meer bijdraagt is het verstandig te investeren in sport na transplantatie

Status vraag 2:

 

Hypothese

 

 

 

3. Wat zijn de biologische wetten?

Het antwoord op deze vraag vormt de basis voor alle andere vragen. Het is een vraag die veel interesse zal wekken bij medici omdat het hun vakgebied betreft. Het is de stap naar het leggen van causale verbanden.

Voor getransplanteerden kunnen positieve antwoorden het vertrouwen in het effect van sport op lichaam en geest vergroten. Eventueel kunnen antwoorden helpen bij het vinden van betere medicijnen.

Waarom vraag 3:

Wetenschappelijk onderzoek vraagt om veel geld. Dit soort fundamentele vragen trekken vaak geld aan.

De antwoorden zijn vaak ook bruikbaar voor andere groepen.

Status vraag 3:

 

Deelantwoorden

zijn beschikbaar

 

 

4. Vermindert sporten bijwerkingen?

Medicijnen tegen afstoting zijn onvermijdelijk en noodzakelijk maar hebben helaas vervelende bijwerkingen. Zou sport een aantal van de bijwerkingen of risico’s kunnen verminderen?

Op dit moment gebruiken getransplanteerden extra medicijnen om neveneffecten te verminderen. Zou sporten dit voor een deel kunnen overnemen?

Waarom vraag 4:

Als medicijnen een leven lang nodig zijn wil je bijwerkingen verminderen.
Via sport en beweging zou dat misschien kunnen, wij willen weten hoe.

Status vraag 4:

 

Vermoeden –

Aanwijzingen

 

5. Versterkt sporten je weerstand?

Na de transplantatie is vereist dat je immuniteitssysteem wordt onderdrukt om afstoting te voorkomen. Het vermogen om niet ziek en vooral niet ernstig ziek te worden is echter meer dan immuniteit.

Sport en beweging helpt bij het opbouwen van voldoende lichamelijke en geestelijke weerstand of herstelvermogen. Wat is de beste manier om dit te doen zodat de risico’s het kleinst blijven?

Waarom vraag 5:

Als je snel een infectie kunt oplopen dan is het goed kunnen verwerken van een infectie van groot belang. Wij willen graag weten hoe sport en beweging hieraan kunnen bijdragen. 

Status vraag 5:

 

Vermoeden –

Aanwijzingen

 

 

6. Wat zijn de grenzen aan sport?

Sporten en bewegen hebben positieve effecten voor je gezondheid maar op welk niveau van sport zijn die effecten het grootst. Dat vraagt om onderzoek naar frequentie, intensiteit en opbouw.

Nog belangrijker is te weten op welk niveau van sport er risico’s voor de gezondheid komen. Of op welk niveau van bewegen de effecten te klein zijn.

Waarom vraag 6:

Elke activiteit kent een boven- en ondergrens waarbinnen de effecten positief zijn.

Het kennen van deze grenzen is belangrijk.

Status vraag 6:

 

Open Vraag

 

 

 

7. Hoe past sport in leefstijl?

Het is steeds duidelijker aan het worden dat een gezonde leefstijl voor elk mens gezondheidsvoordelen heeft. Dat geldt dus ook voor getransplanteerden.

Voldoende sport en beweging is een belangrijk deel van elke gezonde leefstijl. De vraag is hoe dat samengaat met andere onderdelen zoals voeding, slapen en sociaal contact. Wat is de beste mix?

Waarom vraag 7:

Wij houden ons als stichting vooral met sporten en bewegen bezig. Maar wij zien sport als middel en niet als doel op zich. Daarom onze interesse in andere aspecten van leefstijl.

Status vraag 7:

 

Open Vraag

 

 

 

"NOOIT GEDACHT ZOIETS NOG TE KUNNEN MEEMAKEN"

ONZE BROCHURE

 

CONTACT
Stichting Sport en Transplantatie

Contact of post sturen

KvK: 41194401
RSIN: 80207357

NOCNSF en Transfit
NOCNSF en Transfit
Geverifieerd door MonsterInsights