WE ARE TRANSFIT, WE ARE ONE FAMILY

Onze missie

De Stichting Sport en Transplantatie brengt sport en bewegen voor getransplanteerden en levende donoren in Nederland naar een steeds hoger niveau en zet de verbindende kracht van TransFit in voor een positieve impact op fitheid en orgaandonatie.

Onze leidende principes zijn

 • Onze familiewaarden: Actief, betrokken, vitaal en verbindend
 • Het versterken van diversiteit en inclusie: alle transplantatiepatiënten, orgaandonoren, familieleden, partners, vrienden en supporters zijn welkom en doen actief mee.
 • Creëren vanuit samenspel: In alles wat we doen, werken wij in transparantie samen met al onze relaties, leden en donateurs
 • Gebaseerd op: Programma boven team en team boven het individu. Bij alles wat we doen staat ons gemeenschappelijke doel en missie centraal.

Dankzij onze leden en donateurs?

Onze leden en donateurs zijn actief betrokken bij de doelstellingen en activiteiten van TransFit. Hierdoor leveren zij een sportoverstijgende bijdrage aan het creëren van een positieve impact op het leven van orgaan- en stamcelgetransplanteerden, orgaandonoren en de bredere gemeenschap.

 • Onze leden hebben een belangrijke impact op het gebied van inspiratie, bewustwording, gemeenschapsopbouw, gezondheid en persoonlijke groei.
 • Onze leden zijn levende voorbeelden van veerkracht en succes na een transplantatie.
 • Deelname aan sportieve activiteiten laat zien dat een gezond, fit en actief leven mogelijk is na een orgaan- en stamceltransplantatie.
 • Onze actieve betrokkenheid draagt bij aan het bevorderen van het welzijn van transplantatiepatiënten en levende donoren en het vergroten van het begrip en de acceptatie rondom orgaandonatie.

Onze leden zijn overtuigd dat een leven na transplantatie een bijzondere reis is, waarin je niet alleen je eigen leven kunt verrijken door sport en welzijn, maar ook anderen kunt motiveren en inspireren. Door deel uit te maken van de TransFit-gemeenschap zetten zij zich in voor het bevorderen van een gezonde, vitale en actieve levensstijl na transplantatie.

Samen met anderen

Sport en Transplantatie werkt samen met Transplantatiecentra, sportverenigingen, sponsoren en ander organisaties om sport en bewegen toegankelijker te maken na een transplantatie.

Ook de Dirk Kuyt Foundation en het NOC*NSF helpen ons op inclusiever en regionaler te worden.

  Gesteund door velen

  Wij hebben een geweldige missie. Daar is capaciteit, tijd en geld voor nodig om onze ambitieuze plannen te realiseren.

  Onze sportende ‘leden’, familie en naasten zijn onze eerste donateurs. Wij zijn op zoek naar organisaties die ons als ANBI stichting graag willen steunen.

   "IK KAN EN WIL WEER PRESTEREN"

   ONZE BROCHURE

    

   CONTACT
   Stichting Sport en Transplantatie

   Contact of post sturen

   KvK: 41194401
   RSIN: 80207357

   NOCNSF en Transfit
   NOCNSF en Transfit
   Geverifieerd door MonsterInsights