BELANGRIJKE DOCUMENTEN

DOCUMENTEN VOOR LEDEN

De stichting Sport en Transplantatie heeft sporters en donateurs die beschouwd worden als leden. Voor deze leden heeft onze stichting een aantal documenten beschikbaar gesteld, die bepalend zijn bij de activiteiten en gedragingen van onze teams en leden.

Onze leden houden zich aan de statuten, regels en voorschriften. Hierin staan namelijk de interne regels die de stichting en haar donateurs-leden moet naleven. De regels zijn bedoeld om onze doelstellingen te realiseren waarbij vertrouwen, transparantie en zorgvuldigheid centraal staan.

LEDENREGLEMENT

Voor alle sporters gelden de regels zoals je die ook als ‘gewoon’ sporter beoefend.

Maar als je lid bent van Sport en Transplantatie zijn er een aantal aanvullende regels die gelden voor alle leden.

TRANSFIT LOGO

Als je bij ons sport of beweegt, dan doe je dit altijd onder de vlag van ons sportprogramma TransFit.

Hoe, waar en wanneer je het logo van TransFit kunt gebruiken kun je in dit document lezen.

SOCIALE MEDIA

De verhalen van sporters en teams zullen anderen inspireren. Het gebruik van Sociale media helpt daarbij.

Grondregel is dat je jezelf, je team en TransFit ten alle tijden promoot.

Lees hier meer:

ANBI STATUS & CBF keurmerk

Sport en Transplantatie is een stichting met de ANBI status en heeft het CBF-keurmerk. Deze status vereist dat we transparant zijn en jaarlijks inzicht geven in wat we doen en hebben gedaan. De belangrijkste documenten vind je op deze pagina. Ook vind je hier de belangrijkste documenten over ons TransFit sportprogramma.

STATUTEN VAN DE STICHTING

Sport en Transplantatie is een stichting met statuten. 

Ieder donateur-lid heeft inzage in onze statuten. Lees hieronder de statuten

VISIE 2020

In dit document staat onze  visie. Deze vormt de basis voor het TransFit programma. Je vindt er waar we voor staan en hoe we gaan ontwikkelen.

We gaan in 2023 deze visie voorzien van een update en voortgang.

HUISHOUDELIJK REGLEMENT

Onze stichting heeft ook een huishoudelijk reglement met de bestuurlijke en organisatorische regels.

Wat daar instaat kun je hier lezen

PRIVACY BELEID

Wij gaan zorgvuldig om met de informatie.

Dat is wettelijk verplicht, maar ook onze grondhouding.

Hoe we dat organiseren en borgen kun je in dit document lezen

JAARVERSLAG 2022

Elk jaar melden we wat we gedaan hebben, hoe de stichting Sport en Transplantatie zich heeft ontwikkeld en wat de voortgang van het TransFit-programma is.

FINANCIEEL 2022

Elk jaar publiceren wij:

  • de balans
  • de staat van baten en lasten
  • een toelichting

Deze worden geaccordeerd door de kascommissie

OUDERE DOCUMENTEN

Oudere documenten, zoals eerdere jaarverslagen en financiële jaarverslagen kun je in het archief vinden. Druk op de zwarte knop hierboven om dat te bekijken.

"NOOIT GEDACHT ZOIETS NOG TE KUNNEN MEEMAKEN"

ONZE BROCHURE

 

CONTACT
Stichting Sport en Transplantatie

Contact of post sturen

KvK: 41194401
RSIN: 80207357

NOCNSF en Transfit
NOCNSF en Transfit
Geverifieerd door MonsterInsights