We monitoren als Sport en Transplantatie de ontwikkelingen rondom de Europese Spelen (ETDSC) via Jan Folkers, onze vertegenwoordiger bij de ETSDF. Bij deze zijn terugkoppeling over de afgelopen periode.

Stand februari 2022

De voorbereidingen zijn in volle gang en we hopen dat we met een grote delegatie Nederland zullen vertegenwoordigen en zo aandacht vragen voor orgaandonatie.
De meeste informatie is al te vinden in het Engels op de site. Er is een link naar een Q&A formulier. Hierin alle vragen die jullie hebben gesteld en de antwoorden daarop. Er zullen altijd zaken zijn die pas later definitief gemaakt kunnen worden. Die zullen we blijven volgen.

Stand maart 2021

Of de ETDSC 2022 door kan gaan is net als bij veel evenementen door de Corona pandemie dan nog onzeker. De onzekere factoren zijn:

  1. De situatie rond Covid in het land van de leden zelf.
  2. De financiële situatie van de potentiële sponsoren.
  3. De financiële situatie bij de organisaties van de leden.
  4. Wordt het transport en vooral vliegtickets te duur?
  5. Hoe groot is de bereidheid en het vertrouwen van sporters om aan de kampioenschappen deel te nemen.
  6. Hoe is de bereidheid en het vertrouwen van de zorgverleners om de gezondheid van de sporters te bewaken. Zeker als het gaat om dialyse.

Het LOC (Local Organising Comitee) heeft toezeggingen van sponsoren binnen gekregen maar er is meer geld nodig. Verder moet de beschikbaarheid van de sportlocaties definitief gemaakt worden. De organisatie is zelf positief en zet alles op alles om de kampioenschappen door te laten gaan.

Voor de logies zal gebruik worden gemaakt van de scholen in Oxford. Vanwege de achterstand die is opgelopen door de pandemie gaan scholen extra lessen aanbieden. De programma’s en tijden daarvoor zijn nog niet bekend. Daardoor is de beschikbaarheid van deze scholen voor ons onzeker en moet er gekeken worden naar mogelijke alternatieven.

Stand september 2021

Van de ETDSF hebben we nog geen positief maar ook geen negatief bericht over doorgang van de ETDSC 2022 ontvangen.  We hopen van de ETDSF deze maand een update te krijgen over de situatie. Zodra er informatie beschikbaar is zullen we dat terstond melden.

Jan Folkers

Country representative & Teammanager  ETDSC

Geverifieerd door MonsterInsights