Het CBF keurmerk is per 1 september aan de stichting Sport en Transplantatie toegekend. We hadden in 2018 al de ANBI status ontvangen. Met het CBF keurmerk zijn we weer een stapje verder op weg naar een sterkere organisatie. Het keurmerk gaat ons helpen bij het vinden van meer sponsoren en fondsen om zoveel mogelijk getransplanteerden in Nederland te laten sporten en bewegen.

 

Het Centraal Bureau Fondsenwerving houdt in Nederland toezicht op de Erkende Goede Doelen. Zij zorgen ervoor dat deze doelen hun beloftes nakomen en integer opereren. Wij willen als stichting inzicht willen geven in wat wij doen. En we hebben onze integriteit hoog in het vandaal hebben staan. Daarom laten wij ons vanaf nu jaarlijks beoordelen door dit CBF. Daarbij krijgen we elk jaar advies hoe we telkens een beetje verder kunnen ontwikkelen.
Sport en Transplantatie kreeg complimenten voor de structuur, opzet, transparantie. En aanmoediging voor de ontwikkeling die we met het #TransFit programma hebben ingezet. Het programma is volgens de auditeurs logisch, ambitieus en goed opgezet. De opzet langs drie pilaren; “Informeren, Bewegen en Sporten” werd een originele vondst genoemd die goed beeld geeft over wat we willen bereiken.
Het goede doel dat wij nastreven is ‘sporten en bewegen’ voor alle getransplanteerden in Nederland zo toegankelijk mogelijk te maken. Onder ‘sport en bewegen’ verstaan wij alle fysieke activiteit die erop gericht is je lichaam zo gezond mogelijk te houden, plezier te beleven en de kwaliteit van leven na een transplantatie te vergroten. Wij proberen elk niveau van sportieve activiteit mogelijk te maken door zoveel mogelijk drempels voor getransplanteerden te verwijderen of te verlagen.
Daarvoor hebben we behalve plannen en onze inzet van vrijwilligers ook sponsoring en donatie nodig. Via het CBF keurmerk garanderen wij dat wij die middelen goed en eerlijk besteden.
Geverifieerd door MonsterInsights