fit na transplantatieVanavond is (online) het boek “Van leren overleven naar leren over leven” op het UMCG gepresenteerd. De schrijvers geven een overzicht van de enorme ontwikkeling die orgaantransplantatie heeft doorgemaakt bij het UMCG in de afgelopen 50 jaar.

In Groningen vinden alle soorten van orgaantransplantaties plaats. Via het UMCG hebben ongeveer 8.500 patiënten in die afgelopen periode een donororgaan gekregen.

De titel geeft op een mooie manier weer wat er is bereikt in die periode. Waar in het begin de zorg vooral was om een getransplanteerd in leven te houden na het ontvangen van een donororgaan schoof dat langzaam op naar langer leven. Maar ook de kwaliteit van leven ging steeds meer een rol spelen.

Met een gemiddelde leeftijd voor orgaangetransplanteerden van 15 tot 18 jaar, en met uitschieters naar boven de 30 jaar is de aandacht inderdaad van overleven naar het leven zelf gegaan. en er wordt nog dagelijks bijgeleerd.

Het boek past mooi bij de aandacht die wij als Sport en Transplantatie met het TransFit programma aan het sporten na transplantatie willen geven. Want als wij iets hebben ervaren dan is dat hoeveel sport bijdraagt aan de kwaliteit van leven. En nog mooier waarschijnlijk ook aan de kwantiteit van Leven. We hopen komende veel met het UMCG te kunnen samenwerken.

Sporten na transplantatieSporten na transplantatie

Geverifieerd door MonsterInsights