Het is zover, Sport en Transplantatie heeft een aansluiting bij NOC*NSF als geassocieerd lid/partner.¬†Daarmee is een langgekoesterde wens in vervulling gegaan en behoren de getransplanteerde sporters van tot de grote sportfamilie van Nederland. Tijdens de Algemene Vergadering van NOC*NSF op 16 november 2020 besloten de sportbonden van Nederland de getransplanteerde sporters van Nederland te omarmen. NOC*NSF geeft met dit besluit inhoud aan het streven naar “Inclusieve sport”

Samen met NOV*NSF en de sportbonden wil Sport en Transplantatie via het TransFit programma gaan bijdragen aan her realiseren van het nationale Sport Akkoord. Het TransFit programma is bedoeld om de drempels voor sporten na een orgaan- of stamceltransplantatie zo laag mogelijk te maken. Door te sporten kunnen getransplanteerden hun herstel versnellen, hun gezondheid bewaken, hun donororgaan of stamcelgift koesteren en zelfs hun levensduur verlengen.

Geverifieerd door MonsterInsights